Bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony oraz poufności danych i przestrzegamy wszystkich obowiązujących krajowych, jak również europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w szczególności na temat rodzaju przechowywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania.

Niektóre z ofert lub usług udostępnianych za pośrednictwem naszego serwisu http://www.naturesmiracle.eu/pl-pl/ (jak konkursy z nagrodami, gwarancje zwrotu pieniędzy, program Pet Pledge i uczestnictwo w naszym Klubie Hodowców) mogą być określone dodatkowymi warunkami. Takie warunki będą wskazane w ramach danej oferty lub usługi. Należy je odczytywać i rozumieć łącznie z niniejszą polityką prywatności.

1. Administrator danych

Zgodnie z art. 4 (7) ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest

8IN1 PET PRODUCTS GMBH
An der Schwanemühle 2,
49324 Melle,
Germany (dalej „my” lub „nam”).

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio rozpoznać, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Do danych tych należą na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, data urodzenia, a także różne dane, które przekazywane są w związku z zamówieniem online, rejestracją, tworzeniem konta klienta lub zapytaniem składanym za pośrednictwem formularza kontaktowego (dalej „dane osobowe”).

Dane statystyczne, które gromadzimy w celach technicznych, kiedy odwiedzasz nasz serwis, są poddawane anonimizacji. W związku z tym nie mogą zostać powiązane bezpośrednio z Twoją osobą i nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Takie dane statystyczne obejmują informacje na temat liczby odwiedzin naszego serwisu, czasu spędzonego w naszym serwisie, odwiedzanych stron, używanej przeglądarki lub przeglądarek. Wszystkie te dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby fizycznej. Po przeprowadzeniu anonimizacji tych danych, gromadzimy je i przetwarzamy w celu uzyskania informacji na temat sposobu korzystania z naszego serwisu, dzięki temu możemy poddać go odpowiedniej optymalizacji. Zapoznaj się z naszą polityką cookies, aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia przez nas danych statystycznych za pomocą plików cookies.

2.2. Podstawa prawna gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszych serwisów internetowych bez podawania danych osobowych. Zawsze, gdy to możliwe, gromadzenie danych za pośrednictwem naszych serwisów odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

Twoje dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. W punkcie 2.2 podane są przydatne i szczegółowe informacje.

Jeśli odwiedzasz nasz serwis wyłącznie w celach informacyjnych, np. żeby zapoznać się z naszymi produktami, tzn. nie rejestrujesz się i nie podajesz żadnych informacji o sobie, będziemy zbierać dane osobowe wyłącznie za pośrednictwem plików cookies i tym podobnych technologii, zgodnie z polityką pookies. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, zbieramy takie dane osobowe, jak adres IP, data i godzina żądania, strefa czasowa, status dostępu/kod statusu HTTP, treść żądania (określona strona), przesyłana ilość danych, używana przeglądarka i wersja przeglądarki, serwis internetowy, z którego pochodzi żądanie, system operacyjny i jego interfejs oraz język.

Jeżeli korzystasz z naszego serwisu w jednym z celów wymienionych poniżej, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w odpowiednim podpunkcie:

2.2.1. Relacje handlowe z użytkownikiem

Będziemy zbierać i przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie inne informacje, które nam przekażesz, w celu utrzymywania z Tobą kontaktów handlowych, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji zawartej umowy lub w niezbędnych celach administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, jest konieczność przetwarzania tych danych w celu wykonania zawartej umowy (umów).

Będziemy przechowywać wyżej wskazane dane osobowe przez okres trwania naszych relacji handlowych. Po upływie trzech lat od ostatniej transakcji lub ostatniego kontaktu z Tobą, usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, chyba że prawo wymaga przechowywania ich przez dłuższy czas.

2.2.2. Subskrypcja newslettera i analiza jego wykorzystania

a) Subskrypcja

Jeśli zdecydujesz się subskrybować nasz mailowy newsletter, będziemy wykorzystywać dane, które podasz nam za swoją zgodą, w celu regularnego wysyłania Ci newsletterów, aby na bieżąco informować Cię o interesujących aktualnościach i ofertach.

Aby się zarejestrować i otrzymywać dostosowane informacje o swoim zwierzęciu domowym, będziesz musiał podać nam adres e-mail oraz ogólne informacje na temat zwierzęcia. Możemy również przetwarzać szczegóły dotyczące wysyłanych newsletterów, np. informacje o odbiorcach i czasie wysyłki. Newslettery mogą zawierać aktualne oferty, quizy, informacje ogólne na temat hodowli i pielęgnacji zwierząt oraz wiadomości wraz z informacjami o naszych produktach, jak również ogólne porady dotyczące naszych produktów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe agencjom zewnętrznym (w tym CreativeRace i Speed Communications), które zarządzają naszymi bazami danych CRM, w celu rozporządzania subskrypcjami newslettera.

Możesz wycofać zgodę bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym momencie rezygnując z subskrypcji naszego newslettera. Możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w przeznaczony do tego link, znajdujący się w dolnej części newsletterów wysyłanych pocztą e-mail. Możesz również skorzystać z naszego formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość e-mail na adres gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w tym celu do chwili anulowania subskrypcji. Następnie zostaną przeniesione na listę danych użytkowników, którzy anulowali subskrypcję, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą ponownie za pośrednictwem newslettera. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

b) Analiza wykorzystania newslettera

Nieustannie dążymy do doskonalenia swoich usług. W tym celu możemy prowadzić ocenę wysyłanych Ci newsletterów mailowych, np. sprawdzać, czy podane adresy e-mail są aktualne, czy newsletter został otwarty, które linki znajdujące się w newsletterze zostały otwarte i czy została wysłana odpowiedź lub (automatyczny) zwrot, (komunikat o błędzie itp.). Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu, w jaki osoby fizyczne dokonują interakcji z naszymi newsletterami, aby umożliwić nam udoskonalenie naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. (f) RODO.

Twoje dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez dwa lata. Po upływie tego okresu zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że prawo wymaga przechowywania ich przez dłuższy czas.

2.2.3. Recenzje produktów (Bazaarvoice)

Zbieramy Twoje dane osobowe, kiedy przesyłasz recenzję produktu za pośrednictwem naszego serwisu. Informacje te obejmują Twój nick, adres e-mail, adres IP, tekst recenzji i oceny, jak również wszelkie dodatkowe podane dobrowolnie informacje, takie jak lokalizacja, przedział wiekowy, płeć, informacje na temat miejsca nabycia produktu, informacje na temat posiadanego zwierzęcia lub zdjęcie. Dzięki tym informacjom Twoja recenzja jest bardziej wiarygodna lub interesująca dla innych użytkowników.

Podane dane będą przetwarzane w celu wykorzystania recenzji produktu i zamieszczone w naszym serwisie do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Zarówno my, jak i nasi usługodawcy (szczegóły poniżej) mogą użyć podanego adresu e-mail w celu skontaktowania się z Tobą w sprawach administracyjnych związanych z recenzją produktu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

Twoje dane osobowe będą udostępnione serwisowi Bazaarvoice w celu zapewnienia klientom możliwości oceny naszych produktów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika przez serwis Bazaarvoice jest dostępnych na stronie www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy.

2.2.4. Treści generowane przez użytkowników

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twojego zdjęcia (zdjęć) lub filmu (filmów) (na określonych warunkach), na przykład w związku z programem IAMS Pet Pledge, takie dane osobowe będą przetwarzane w celu wykorzystania ich w naszym serwisie i w naszych kanałach mediów społecznościowych, jak również w serwisach oraz kanałach naszych spółek stowarzyszonych, zgodnie z udzieloną przez Ciebie licencją. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

Twoje dane osobowe zawarte na zdjęciu (zdjęciach) lub w filmie (filmach) w naszym serwisie będą przechowywane do końca danej kampanii.

2.2.5. Umieszczenie na liście „Znajdź dystrybutorów”

Oferujemy naszym partnerom biznesowym i sprzedawcom detalicznym możliwość umieszczenia ich na liście w sekcji „Znajdź dystrybutorów” naszego serwisu.

Żeby wpisać Cię na listę, potrzebujemy nazwy oraz pełnego adresu Twojej firmy, które mogą zawierać takie dane osobowe, jak imię i nazwisko. Możesz również podać nam dobrowolnie takie informacje, jak numer telefonu i adres strony internetowej, dzięki czemu możesz szybciej zostać umieszczony na liście.

Informacje te są niezbędne do weryfikacji Twojego wniosku i umieszczenia Cię na liście „Znajdź dystrybutora”, gdzie znajdą się informacje o lokalizacji Twojego sklepu oraz inne dane wskazane powyżej.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.

Wyżej wskazane dane osobowe będą przechowywane, dopóki będziesz znajdować się na liście. Twoje dane zostaną usunięte z listy, jeśli wycofasz zgodę, jeśli stwierdzimy, że informacje nie są już poprawne i nie mogą zostać skorygowane, lub jeśli zyskamy jakikolwiek inny uzasadniony powód do usunięcia Cię z listy, na przykład jeśli przestaniemy utrzymywać relacje handlowe. Wówczas niezwłocznie usuniemy Twoje dane z listy.

Możesz wycofać zgodę bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając wiadomość na adres gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Wówczas usuniemy Cię z listy, jak wskazano powyżej.

2.2.6. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli zażądasz od nas zwrotu pieniędzy przez wysłanie formularza gwarancji zwrotu pieniędzy za pośrednictwem naszego serwisu, będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe podane nam w tym formularzu, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, datę urodzenia oraz szczegóły dotyczące zakupu i procesu zwrotu pieniędzy.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi wniosku o zwrot pieniędzy. W tym celu będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tego procesu oraz w celu spełniania wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

2.2.7. Walka z podróbkami/Powstrzymywanie oszustów

Jeżeli za pośrednictwem serwisu zgłosisz nam podejrzenie dotyczące podrobionego produktu, będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które podasz nam w formularzu, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz szczegóły dotyczące zakupu i zgłoszenia, jak również informacje o dalszym postępowaniu.

Podstawą prawną tego przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest identyfikacja podrobionych produktów dla dobra naszych klientów i ich zwierząt domowych.

W tym celu będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tego procesu oraz w celu spełniania wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

2.2.8. Podania o pracę/Dane osobowe kandydatów na stanowiska pracy

Jeżeli ubiegasz się o pracę w naszej firmie, musimy zebrać Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail/adres pocztowy itp., a także informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Dane te przekazujesz nam dobrowolnie w ramach procesu rekrutacji.

Zasadniczo usuwamy dane osobowe, gdy tylko nie są już potrzebne do procesu rekrutacji (sześć miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, np. w przypadku odrzucenia kandydatury). Punkt ten nie ma zastosowania, jeśli przepisy prawne zabraniają usuwania danych lub jeśli dane te muszą być przechowywane w celach dowodowych, np. w przypadku wniesienia powództwa przeciwko naszej firmie. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

Jeżeli udzielisz na to zgody, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dwa lata od końca roku, w którym zakończono proces rekrutacji, w celu obsługi kolejnych złożonych przez Ciebie aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6, ust. 1. lit. (a) RODO.

Zgodnie z art. 22 RODO, w naszym procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2.3. Zgoda małoletnich

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam jakichkolwiek danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2.4. Jeśli wyrazisz zgodę: Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka zgody, możesz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem przed jej cofnięciem. Więcej informacji na temat praw użytkownika związanych z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi jest dostępnych w punkcie 4 poniżej.

3. Sposób udostępniania Twoich danych osobowych osobom trzecim

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim wymienionym w punkcie 2 powyżej oraz innym osobom trzecim w następujących przypadkach:

 • naszym spółkom stowarzyszonym z grupy Spectrum Brands,
 • świadczeniodawcom będącym osobami trzecimi, w tym m. in. doradcom i dostawcom usług technologicznych,
 • w przypadku sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub aktywów grupy Spectrum Brands – potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy, aby nabywca mógł nadal dostarczać Ci informacji i świadczyć usługi, oraz
 • organom sądowym, organom arbitrażowym, organom ścigania, organom regulacyjnym lub pełnomocnikom, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub konieczne do uzasadnienia, wykonywania lub obrony praw lub roszczeń prawnych.

Jeżeli zlecamy wykonanie pewnych zadań innym firmom, związanym z nami umową powierzenia danych, i przekazujemy tym firmom Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, firmy te będą zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych i do wykorzystywania ich wyłącznie w konkretnych celach określonych w umowach zawartych z tymi podmiotami przetwarzającymi.

W przypadkach, w których przekazujemy, w zależności od lokalizacji użytkownika, dane osobowe do krajów spoza UE/EOG, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych, takie jak zawieranie standardowych klauzul umownych UE z odbiorcą danych lub zapewnienie, że odbiorca przystąpił do Tarczy Prywatności.

Możesz uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, na przykład otrzymać kopie odpowiednich zabezpieczeń, przesyłając wiadomość na adres gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Będziemy rozpatrywać wszelkie wnioski zgodnie z lokalnymi przepisami prawa oraz naszymi zasadami i procedurami.

4. Prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymagania, na mocy RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych:

 • Prawo do dostępu, art. 15 RODO: Możesz zwrócić się do nas z prośbą o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, o dostarczenie kopii tych danych osobowych (oraz innych szczegółów). 
 • Prawo do sprostowania, art. 16 RODO: Jeśli przechowywane przez nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia, art. 17 RODO: Możesz żądać usunięcia lub skasowania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. jeśli nie są one już potrzebne lub wycofujesz zgodę na ich przetwarzanie (w stosownych przypadkach).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO: Możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. jeśli sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu.
 • Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO: W pewnych okolicznościach masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, art. 21 RODO: Możesz w każdej chwili zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a postąpimy zgodnie z Twoją prośbą, jeśli:
  • podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, chyba że będziemy w stanie wykazać skuteczne podstawy prawne przetwarzania, lub
  • przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, art. 22 RODO: Masz prawo, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie.

Zgodnie z art. 77 RODO, możesz mieć także prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do złożenia skargi do organu nadzorczego w swoim kraju, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Więcej informacji na temat praw i odnośnych wymogów możesz znaleźć w serwisie Komisji Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en.

W celu skorzystania ze swoich praw, możesz skontaktować się nami pod poniższym adresem:

8in1 Pet Products GmbH,
DSR Request,
An der Schwanemühle 2,
49324 Melle, Germany,
Phone +49 (0) 54 22 / 1 05 -0,
gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Odpowiemy na Twój wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszą polityką i naszymi procedurami. Przed ujawnieniem żądanych informacji możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i dla celów bezpieczeństwa.

5. Serwisy stron trzecich

Serwis może zawierać linki do serwisów innych niż serwisy Spectrum Brands (na przykład poprzez stronę „Gdzie kupić”). Linki do innych serwisów są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. Podanie tych linków nie oznacza, że popieramy treści zamieszczane w niniejszych serwisach.

Po wybraniu linku do serwisu strony trzeciej użytkownik opuszcza nasz serwis, a niniejsza polityka prywatności nie dotyczy żadnych informacji zebranych za pośrednictwem jakichkolwiek innych serwisów. Wszelkie informacje ujawnione w serwisach stron trzecich podlegają polityce prywatności tych serwisów. Przed przekazaniem im jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności tych serwisów. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ani za politykę ochrony prywatności serwisów nienależących do Spectrum Brands. Korzystasz z serwisów internetowych stron trzecich na własne ryzyko.

6. Pliki cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych zasad stosowania plików cookies, kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką cookies.

7. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie administracyjne, fizyczne, techniczne i organizacyjne środki zaradcze, mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed bezprawnym zniszczeniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub nieautoryzowanym dostępem. Wdrożone środki zaradcze są ciągle doskonalone zgodnie z aktualnym rozwojem technologicznym. Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań, by chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych nam danych. Dokonujesz wszelkiej transmisji danych na własne ryzyko.

8. Pytania i kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności lub jakichkolwiek kwestii związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z przesłaniem zapytania, dopóki będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz w celu spełniania wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

© 8in1 Pet Products GmbH, 2022